--- Hem --- Odla i staden --- Recept --- Kontakt ---

Så här blev det

PDF
Print
E-mail

Den gamla lotten var uppbyggd kring en huvudgång och sedan ett rutsystem. Det var många fyrkanter. Detta vill vi ha bort. Det stora jobbet var att flytta alla gångar. Eftersom vi ville ha gräs direkt var vi tvungna att lyfta de befintliga gångarna. Det var många meter gång som skulle flyttas. Dessutom fanns det växer vi ville ha kvar och det var en utmaning att välja rätt gång att börja med. Efter några veckors arbete var det klart och lotten hade fått ett helt nytt utseende.

Den nya lotten